Cuota social

Individual: $ 150.- por mes.

Grupo familiar: $ 250.- por mes

(Valores a abril de 2016, sujeto a actualización)